Llana i Fibres Sintètiques
Bobinat i Torçat
Laboratori i Aparells de mesura
Altres Màquines


FAMÍLIES
3 Aparells d'ensimatge
3 Cardes
1 Contínues de fantasia
10 Contínues de Filar
3 Desenfeltradors i Barrejadors
0
50 Guils
0
3 Metxeres de Fregament
2 Pentinadores
1 Planta completa per fil de fantasia
4 Premses de Bales
3 Premses de Bumps
0
1 Preparacions senceres
0
0
2 Secció completa per a recobriment d' Ela
1 Trencadores
2 Vaporadors,Calderes i Autoclaus